Nederlands

Dit zijn de regels van Leden en niet-leden van *QSD*.

" Iedereen is welkom on te spelen op een *QSD* server.
" Het typen van scheldwoorden is niet toegestaan in de server
" Het gebruik van
CHEATS word bestraft met een permanente ban
" Het gebruik van
Glitches word bestraft met een 3X een punt en daarna een 24 uurs ban, na herhaaldelijk Glitchen permanente ban
" Begin niet over lag te klagen. Het kan gebeuren, bevalt het niet ga dan weg.
" Niemand wordt toegestaan om te rekruten op een *QSD* server behalve *QSD* leden.
" De spelers van *QSD* gaan eerst. Indien een server vol is, kan iemand gepunt worden zodat een *QSD* speler kan spelen.
" Je spreekt de nederlandse of de engelse taal in de server 
" Indien U niet akkoord gaat met deze regels kom dan niet naar een *QSD* server
" Ieder *QSD* server is een kabel/adsl-server. 
" U bent altijd welkom op onze servers te spelen wanneer u daar bent om plezier te hebben.

 

English

These rules are for members en non-members of *QSD*.

" Everybody is welcome to play at a *QSD* server.
" You are not allowed calling names to other people in the server.
" Using
CHEATS is a perm ban.
" Using
Glitches results in 3X punt after that 24 hours ban, after repeated Glitchen perm ban
" Don't start to complain about lag. It is a possibility and if you do not like it than just go away.
" Nobody is allowed to recruit on a *QSD* server except the*QSD* members.
" The players of *QSD* go first. If a server is full somebody can get punted so a *QSD* player can enter.
" You speak the dutch or the english language in the server 
" If you do not agree with these rules than just don not enter a *QSD* server.
" Every *QSD* server is an cable/adsl-server.
" You are always welcome to play at our servers when you are there to have fun.